ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Uczelniana Komisja Wyborcza /kadencja 2016-2020/

AKTUALNOŚCI:

W dniu 16.01.2017 odbyły się wybory uzupełniające Kierownika Katedry Intermediów i Scenografii.

W wyniku wyborów:

 • Kierownikiem Katedry Intermediów i Scenografii został

dr hab. PAWEŁ MENDREK

W związku z rezygnacją dr hab. Dariusza Gajewskiego z funkcji Kierownika Katedry Intermediów i Scenografii dnia 16.01.2017 odbędą się wybory uzupełniające.

ogłoszenie wyborcze

WYBORY KIEROWNIKÓW KATEDR W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH

W dniu 19 września odbyły się wybory Kierownika Katedry Multimediów i Katedry Projektowania Graficznego.

W wyniku wyborów:

 • Kierownikiem Katedry Multimediów został

dr hab. BOGDAN KRÓL

 • Kierownikiem Katedry Projektowania Graficznego została

dr hab. JUSTYNA SZKLARCZYK - LAUER

Komunikat wyborczy Komunikat wyborczy

W dniu 17.05.2016 r. odbyły się wybory Kierowników Katedr na kadencję 2016-2020.

W wyniku wyborów:

 • Kierownikiem Katedry Malarstwa została

dr hab. JOLANTA JASTRZĄB

 • Kierownikiem Katedry Grafiki został

prof. JÓZEF BUDKA

 • Kierownikiem Katedry Projektowania Form Przemysłowych została

dr hab. AGATA CHMIELARZ

 • Kierownikiem Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej została

dr hab. EWA STOPA - PIELESZ

 • Kierownikiem Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji został

dr hab. WIESŁAW GDOWICZ

UKW informuje, że następuje zmiana terminu wyborów Kierownika Zakładu Teorii i Historii Sztuki, które odbędą się 23 maja 2016 r. godz. 10:00 (SALA 204, ul. Raciborska 50)

Komunikat wyborczy

W wyniku wyborów:

 • Kierownikiem Zakładu Teorii i Historii Sztuki został

dr MIECZYSŁAW JUDA

UKW informuje, że następuje zmiana terminu wyborów Kierownika Katedry Intermediów i Scenografii, które odbędą się dnia 30.06.2016 r. o godz. 10:00 (sala 204, ul. Raciborska 50)

Komunikat wyborczy

30.06.2016 odbyły się wybory Kierownika Katedry Intermediów i Scenografii. W wyniku wyborów:

 • Kierownikiem Katedry Intermediów i Scenografii został:

dr hab. DARIUSZ GAJEWSKI

WYBORY CZŁONKÓW SENATU I RAD WYDZIAŁÓW

skład Senatu na kadencję 2016-2020 skład Rady Wydziału Artystycznego na kadencję 2016 - 2020 skład Rady Wydziału Projektowego na kadencję 2016 2020

WYBORY KIEROWNIKÓW KATEDR I ZAKŁADÓW ORAZ WYBORY DO SENATU I RAD WYDZIAŁÓW

 • Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że następuje zmiana terminu wyborów członków Senatu Akademii w ramach I okręgu wyborczego (Wydział Artystyczny) - wybory odbędą się 25 maja 2016 r. o godz. 10:00 w Sali Senatu (ul. Raciborska 37)
kalendarz wyborczy 09.05.2016
 • Komunikat wyborczy z dnia 11 kwietnia 2016 r.

  w sprawie wyborów do Senatu i Rad Wydziału Artystycznego i Projektowego w okręgach wyborczych VII, VIII, IX, X – studenci , które odbędą się 21.04.2016 o godz. 10:00 w Sali Kinowej

treść komunikatu

WYBORY PRODZIEKANÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH

W dniu 17 maja 2016 r. odbyły się wybory Prodziekanów Wydziału Artystycznego i Projektowego na kadencję 2016-2020.

W wyniku wyborów:

Prodziekanem Wydziału Artystycznego została

dr JUDYTA BERNAŚ

Prodziekanem Wydziału Projektowego została

dr AGNIESZKA MAŁECKA - KWIATKOWSKA

04.05.2016 - Uczelniana Komisja Wyborcza informuje że na funkcję PRODZIEKANA na kadencję 2016-2020 zgłoszono kandydatury:

Wydział Artystyczny

dr Judyta Bernaś

Wydział Projektowy

dr Agnieszka Małecka- Kwiatkowska

Jednocześnie UKW przypomina o:

-->wyborach Prodziekana Wydziału Artystycznego:

• 9 MAJA 2016 r. godz. 10:00 (AULA, ul. Raciborska 37): udział Kolegium Elektorów Wydziału Artystycznego oraz pozostałych członków społeczności Akademii. Prezentacja kandydatów na funkcję PRODZIEKANA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO.

• 17 MAJA 2016 r. godz. 10:00 (AULA, ul. Raciborska 37): WYBÓR PRODZIEKANA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO przez Kolegium Elektorów Wydziału Artystycznego.

-->wyborach Prodziekana Wydziału Projektowego:

• 9 MAJA 2016 r. godz. 10:00 (SENACKA, ul. Raciborska 37): udział Kolegium Elektorów Wydziału Projektowego oraz pozostałych członków społeczności Akademii. Prezentacja kandydatów na funkcję PRODZIEKANA WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO.

Kandydatura na funkcję Prodziekana wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Wydziału. Wyrażenie zgody następuje w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata na Prodziekana. Nie zajęcie stanowiska w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata na Prodziekana uważa się za wyrażenie zgody.

• 17 MAJA 2016 r. godz. 10:00 (SENACKA, ul. Raciborska 37): WYBÓR PRODZIEKANA WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO przez Kolegium Elektorów Wydziału Projektowego.

WYBORY PROREKTORÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyły się wybory Prorektorów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2016-2020.

W wyniku wyborów:

Prorektorem do spraw Kształcenia i Studentów został

dr hab. GRZEGORZ HAŃDEREK

Prorektorem do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą została

dr BOGNA OTTO - WĘGRZYN

 • Komunikat wyborczy z dnia 18.04.2016 - Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Rektor-elekt - prof. dr hab. Antoni Cygan zgłosił na funkcje Prorektorów następujące kandydatury:

dr hab. GRZEGORZ HAŃDEREK - Prorektor do spraw Kształcenia i Studentów
dr BOGNA OTTO - WĘGRZYN - Prorektor do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

WYBORY REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH

W dniu 12 kwietnia 2016 r. odbyły się wybory Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2016-2020.

W wyniku wyborów Rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2016-2020 został: **prof. dr hab. ANTONI CYGAN

W wyborach na 50 elektorów Kolegium Elektorów Akademii udział wzięło 48 elektorów, oddano 48 ważnych głosów , w tym 47 głosów "za" kandydatem na funkcję Rektora.

 • KOMUNIKAT WYBORCZY z dnia 4 kwietnia 2016 r. Uczelniana Komisja Wyborcza, zgodnie z § 4 rozdz. I ust. 8 Regulaminu Wyborczego, informuje że na funkcję REKTORA na kadencję 2016-2020 zgłoszono kandydaturę:

prof. dr hab. ANTONIEGO CYGANA

program działania

Wymienioną powyżej kandydaturę zgłosił: prof. Antoni Kowalski

Jednocześnie Uczelniana Komisja Wyborcza, przypomina iż w dniu:

  12 KWIETNIA 2016 r. godz. 10:00 (AULA, ul. Raciborska 37) odbędzie się:

OTWARTE ZEBRANIE PRZEDWYBORCZE: Przedstawienie zgłoszonego kandydata na funkcję Rektora, przedstawienie przez kandydata programu działania, MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KANDYDATOWI NA FUNKCJĘ REKTORA. W otwartym zebraniu przedwyborczym udział biorą: zgłoszony kandydat na funkcję Rektora, członkowie Kolegium Elektorów Akademii oraz mogą wziąć udział pozostali członków społeczności Akademii.

po zakończeniu OTWARTEGO ZEBRANIA PRZEDWYBORCZEGO, Kolegium Elektorów Akademii przystąpi do WYBORU REKTORA.

WYBORY DZIEKANA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

W dniu 25 kwietnia 2016 r. odbyły się wybory na Dziekana Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2016-2020.

W wyniku wyborów Dziekanem Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2016-2020 został:

dr hab. LESŁAW TETLA

WYBORY DZIEKANA WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO

W dniu 25 kwietnia 2016 r. odbyły się wybory na Dziekana Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2016-2020.

W wyniku wyborów Dziekanem Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2016-2020 została:

dr MARTA WIĘCKOWSKA

 • Komunikat wyborczy z dnia 14.04.2016 w sprawie zmiany godziny rozpoczęcia otwartego zebrania przedwyborczego w dniu 25.04.2016 r. na Wydziale Projektowym.
treść komunikatu
 • KOMUNIKAT WYBORCZY z dnia 14 kwietnia 2016 r. Uczelniana Komisja Wyborcza, zgodnie z § 5 rozdz. I ust. 2 w związku z § 4 rozdz. I ust. 8 Regulaminu Wyborczego, informuje że na funkcję DZIEKANA na kadencję 2016-2020 zgłoszono kandydatury:

Wydział Artystyczny

dr hab. LESŁAW TETLA

program działania

Wymienioną powyżej kandydaturę zgłosił: dr hab. Andrzej Łabuz

Wydział Projektowy

dr MARTA WIĘCKOWSKA

program działania

Wymienioną powyżej kandydaturę zgłosiła: dr Anna Machwic

dr hab. ZBIGNIEW FURGALIŃSKI

program działania

Wymienioną powyżej kandydaturę zgłosiła: dr hab. Ewa Stopa - Pielesz

UKW informuje, że stwierdzono zapis w nagłówku założeń programowych kandydata na Dziekana "w kadencji 2012-2016". W związku z powyższym UKW informuje, że podjęło decyzję o wezwaniu kandydata do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.

UKW informuje, że w dniu 18.04.2016 wpłynęło wyjaśnienie kandydata - dr hab. Zbigniewa Furgalińskiego.

wyjaśnienie kandydata

WYBORY KOLEGIUM ELEKTORÓW

KOLEGIUM ELEKTORÓW AKADEMII

Skład członków Kolegium Elektorów Akademii

KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

Skład członków Kolegium Elektorów Wydziału Artystycznego

KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO

Skład członków Kolegium Elektorów Wydziału Projektowego

KANDYDACI NA CZŁONKÓW UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Kandydaci na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds nauczycieli akademickich

CZŁONKOWIE UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego: 1. prof. Roman Kalarus 2. prof. Janusz Karbowniczek 3. prof. Ewa Zawadzka 4. dr hab. Jolanta Jastrząb

przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 1. dr Olga Pałka – Ślaska 2. mgr Roman Kaczmarczyk 3. mgr Anna Lorenc 4. mgr Karolina Kornek

przedstawiciele studentów: 1. Klaudia Lata 2. Justyna Kubista przedstawiciel doktorantów: 1. mgr Monika Panek

KOMUNIKATY WYBORCZE

PODSTAWY PRAWNE

STATUT

REGULAMIN WYBORCZY

UCHWAŁA nr 29/2015 SENATU Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016 – 2020.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi