ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Wizualizacja obiektu w technikach klasycznych i cyfrowych

Przedmiot Wizualizacja obiektu w technikach klasycznych i cyfrowych ma na celu wspomagać od strony „technicznej” tzn. rysunkowej realizacje zarówno tematów semestralnych jak i dyplomów magisterskich w pracowniach projektowych na kierunku Wzornictwo (Katedra Form Przemysłowych, Katedra Komunikacji Wizualnej). Rok akademicki 2012/13 jest pierwszym rokiem działalności przedmiotu, w którym daje się zaobserwować szczególnie intensywną współpracę z  Pracownią projektowania tożsamości wizualnej.

Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów wpisujących się w blok związany z rysunkiem chodzi również o rozbudzenie wrażliwości, wyobraźni i pamięci wzrokowej studenta. Kształtowanie umiejętności posługiwania się rysunkiem projektowym w celu zapisu wyobrażeń oraz koncepcji i idei projektowych. Wspomaganie intuicyjnych działań rysunkowych świadomymi, racjonalnie motywowanymi decyzjami. Swobodne posługiwanie się narzędziami rysunkowymi (pro markery, ołówki, węgiel, akwarela, pastele) w celu zapisu koncepcji projektowych oraz w celu marketingowego przekazu idei projektu.

Działania w ramach przedmiotu Wizualizacja obiektu w technikach klasycznych i cyfrowych są nastawione w szczególności na wierne odwzorowanie obiektu, tak by realizacje rysunkowe mogły służyć publikacjom naukowym, w szerokim tego pojęcia znaczeniu (atlasy przyrodnicze, ilustracje fachowych publikacji, mapy)

Forma prowadzenia zajęć. Student na początku semestru przedstawia w porozumieniu z promotorem jednej z pracowni projektowych lub niezależnie koncepcję – temat, który zamierza realizować. Następnie po akceptacji prowadzącego każdy z tematów prowadzony jest indywidualnie.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi