ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Wydział Artystyczny | realizowane projekty badawcze

2012

Potencjał Badawczy:

 1. Tytuł badania: Mokulito. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: prof. Józef Budka
 2. Tytuł badania: Zastosowanie druku cyfrowego w praktyce grafiki artystycznej. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: prof. Adam Romaniuk
 3. Tytuł badania: „Studenci i pedagodzy o Akademii 2013”. Ankieta ewaluacyjna ASP w Katowicach. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Mieczysław Juda
 4. Technologia sztuki książki: historyczne rzemiosło i jego współczesna recepcja.
  Kierownik projektu: dr Bogna Otto-Węgrzyn
 5. Tytuł badania: Badanie możliwości zastosowania techniki fresku mokrego (al fresco) na podłożach tynkarskich zawierających różne dodatki modyfikujące zaprawy.
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Trzos

Młodzi Naukowcy WA:

 1. Tytuł badania: Wykorzystanie techniki Letterpres w procesie projektowania i drukowania wydawnictw autorskich.
  Kierownik projektu: mgr Roman Kaczmarczyk
 2. Tytuł badania: Filmowe archiwum obrazów emocji - tworzenie cyfrowej biblioteki video art.
  Kierownik projektu: mgr Michał Minor
 3. Tytuł badania: Kontynuacja badań na technikami druku wklęsłego: potopolimer – fotoforta - heliograwiura.
  Kierownik projektu: dr Marcin Białas, dr Dorota Nowak

2013

Potencjał Badawczy:

 1. Tytuł badania: Technologia sztuki książki: historyczne rzemiosło i jego współczesna recepcja. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Bogna Otto-Węgrzyn
 2. Tytuł badania: Badanie możliwości zastosowania techniki fresku mokrego (al fresco) na podłożach tynkarskich zawierających różne dodatki modyfikujące zaprawy. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Trzos
 3. Tytuł badania: Zastosowanie druku cyfrowego w praktyce grafiki artystycznej. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: prof. Adam Romaniuk
 4. Tytuł badania: Badania nad technikami druku wklęsłego: potopolimer – fotoforta – heliograwiura.
  Kierownik projektu: dr Marcin Białas, dr Dorota Nowak
 5. Tytuł badania: Algrafia, cynkografia i alternatywne techniki druku płaskiego. Proces badawczy, poszukujący nowych technologii, nawiązujących do zasad działania druku litograficznego, wykorzystujący zdobycze współczesnego materiałoznawstwa. Proces badawczy polegający na poszukiwaniu alternatywnych technik druku płaskiego oraz technologicznej rewitalizacji procesu algrafii i cynkografii.
  Kierownik projektu: dr Marcin Hajewski
 6. Tytuł badania: Zastosowanie preparatów nanotechnologicznych przy zabezpieczaniu technik plastycznych występujących w obiektach sakralnych.
  Kierownik projektu: dr Aleksander Kozera
 7. Tytuł badania: Koncepcje dydaktyczne i metody pracy, dotyczące pierwszego roku studiów na kierunku Malarstwo w ramach kształcenia w Akademiach Sztuk Pięknych.
  Kierownik projektu: dr Jakub Adamek
 8. Tytuł badania: Bieguny – Energia2013.
  Kierownik projektu: dr Mieczysław Juda
 9. Tytuł badania: Technologia druku cyfrowego, jako alternatywa dla metody fotopolimerowej w przygotowaniu matrycy wklęsłodrukowej, wypukłodrukowej oraz druku typograficznego w grafice warsztatowej i projektowej.
  Kierownik projektu: prof. Waldemar Węgrzyn

Młodzi Naukowcy:

 1. Tytuł badania: Słownik. Językowa przestrzeń publiczna jako rodzaj heterotopii.
  Kierownik projektu: dr Małgorzata Szandała

2014

 1. Tytuł badania: Badanie możliwości zastosowania techniki fresku mokrego (al fresco) na podłożach tynkarskich zawierających różne dodatki modyfikujące zaprawy. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Trzos
 2. Tytuł badania: Zastosowanie druku cyfrowego w praktyce grafiki artystycznej. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: prof. Adam Romaniuk
 3. Tytuł badania: Teraz jesteśmy w  Akademii Sztuk Pięknych. Koncepcje dydaktyczne i metody pracy w ramach edukacji pierwszego roku na kierunku Malarstwo. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Jakub Adamek
 4. Tytuł badania: Zastosowanie preparatów nanotechnologicznych przy zabezpieczaniu technik plastycznych występujących w obiektach sakralnych. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Aleksander Kozera
 5. Tytuł badania: Algrafia, cynkografia i alternatywne techniki druku płaskiego. Proces badawczy, poszukujący nowych technologii, nawiązujących do zasad działania druku litograficznego, wykorzystujący zdobycze współczesnego materiałoznawstwa. Proces badawczy polegający na poszukiwaniu alternatywnych technik druku płaskiego oraz technologicznej rewitalizacji procesu algrafii i cynkografii. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Marcin Hajewski
 6. Tytuł badania: Technologia druku cyfrowego, jako alternatywa dla metody fotopolimerowej w przygotowaniu matrycy wklęsłodrukowej, wypukłodrukowej oraz druku typograficznego w grafice warsztatowej i projektowej. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: prof. Waldemar Węgrzyn
 7. Tytuł badania: Wzornik farb szkliwnych.
  Kierownik projektu: dr Aleksander Kozera

Młodzi Naukowcy:

 1. Tytuł badania: Badania nad narzędziem do tworzenia, edytowania i prezentacji cyfrowej grafiki z wirtualnej matrycy za pomocą rzeczywistości rozszerzonej.
  Kierownik projektu: mgr Jakub Cikała
 2. Tytuł badania: Trzeci wymiar – badanie możliwości uzyskania trójwymiarowego obrazu drukowanego w grafice artystycznej przy zastosowaniu współcesnych technologii druku cyfrowego UV.
  Kierownik projektu: mgr Marta Pogorzelec

2015

Potencjał Badawczy:

 1. Tytuł badania: Zastosowanie druku cyfrowego w praktyce grafiki artystycznej. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: prof. Adam Romaniuk
 2. Tytuł badania: Zastosowanie preparatów nanotechnologicznych przy zabezpieczaniu technik plastycznych występujących w obiektach sakralnych. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Aleksander Kozera
 3. Tytuł badania: Wzornik farb szkliwnych. (kontynuacja) Kierownik projektu: dr Aleksander Kozera
 4. Tytuł badania: Algrafia, cynkografia i alternatywne techniki druku płaskiego. Proces badawczy, poszukujący nowych technologii, nawiązujących do zasad działania druku litograficznego, wykorzystujący zdobycze współczesnego materiałoznawstwa. Proces badawczy polegający na poszukiwaniu alternatywnych technik druku płaskiego oraz technologicznej rewitalizacji procesu algrafii i cynkografii. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Marcin Hajewski
 5. Tytuł badania: Technologia sztuki książki: historyczne rzemiosło i jego współczesna recepcja. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Bogna Otto-Węgrzyn
 6. Tytuł badania: Małe mobilne laboratorium bioartowe. Część 1 – Biblioteka.
  Kierownik projektu: dr Małgorzata Szandała
 7. Tytuł badania: Druk triadowy - badania możliwości druku precyzyjnego w technice serigrafii.
  Kierownik projektu: dr Dorota Nowak

Młodzi Naukowcy:

 1. Tytuł badania: Badania nad narzędziem do tworzenia, edytowania i prezentacji cyfrowej grafiki z wirtualnej matrycy za pomocą rzeczywistości rozszerzonej.
  Kierownik projektu: mgr Jakub Cikała
 2. Tytuł badania: Badania nad poezją wizualną ze szczególnym uwzględnieniem brazylijskiej poezji wizualnej.
  Kierownik projektu: mgr Katarzyna Wolny

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi