ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Wydział Projektowy | realizowane projekty badawcze

2012

Potencjał Badawczy WP:

 1. Tytuł badania: Interfejs użytkownika oparty na naturalnych dla ludzi gestach do eksploracji wirtualnych przestrzeni 3D.
  Kierownik projektu: prof. Wiesław Gdowicz
 2. Tytuł badania: Badanie możliwości zastosowania systemu telewizyjnego w technologii wysokiej rozdzielczości na potrzeby prezentacji, realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
  Kierownik projektu: prof. Bogdan Król
 3. Tytuł badania: Transport wewnątrzszpitalny i aparatura medyczna.
  Kierownik projektu: dr Andrzej Sobaś

Młodzi Naukowcy WP:

 1. Tytuł badania: Analiza sytuacji typograficznej Aglomeracji Górnośląskiej.
  Kierownik projektu: dr Dawid Korzekwa
 2. Tytuł badania: Projekt aplikacji - narzędzia wspierającego proces projektowy interfejsu przy zastosowaniu metody „User-centred design" - projektowanie zorientowane na użytkownika. (Struktura modeli mentalnych, a struktura interfejsu).
  Kierownik projektu: dr Marta Więckowska Młodzi Naukowcy WA:
 3. Tytuł badania: Wykorzystanie techniki Letterpres w procesie projektowania i drukowania wydawnictw autorskich.
  Kierownik projektu: mgr Roman Kaczmarczyk
 4. Tytuł badania: Filmowe archiwum obrazów emocji - tworzenie cyfrowej biblioteki video art.
  Kierownik projektu: mgr Michał Minor
 5. Tytuł badania: Kontynuacja badań na technikami druku wklęsłego: potopolimer – fotoforta - heliograwiura.
  Kierownik projektu: dr Marcin Białas, dr Dorota Nowak

2013

Potencjał Badawczy WP:

 1. Tytuł badania: Badanie możliwości zastosowania systemu telewizyjnego w technologii wysokiej rozdzielczości na potrzeby prezentacji, realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: prof. Bogdan Król
 2. Tytuł badania: Solidaryca – fenomen komunikacyjny i społeczny.
  Kierownik projektu: dr Tomasz Bierkowski
 3. Tytuł badania: Akcydensowy druk wypukły.
  Kierownik projektu: dr Sybilla Skałuba, ad. II st. Marian Słowicki
 4. Tytuł badania: Badanie specyfiki typografii środkowoeuropejskiej.
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Małecka, dr Zofia Oslislo
 5. Tytuł badania: Optymalizacja paramerów edytorskich publikacji książkowych we współcześnie stosowanych nośnikach elektronicznych.Analiza możliwości zastosowania zasad składu publikacji realizowanej drukiem w czytnikach elektronicznych.
  Kierownik projektu: dr Bogna Otto-Węgrzyn
 6. Tytuł badania: Druk cyfrowy na metalu.
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Gawrych-Olender

Młodzi Naukowcy WP:

 1. Tytuł badania: Projekt aplikacji - narzędzia wspierającego proces projektowy interfejsu przy zastosowaniu metody "User-centred design" - projektowanie zorientowane na użytkownika.(kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Marta Więckowska

2014

Potencjał Badawczy WP:

 1. Tytuł badania: Badanie specyfiki typografii środkowoeuropejskiej. (kontynuacja) Kierownik projektu: dr Agnieszka Małecka, dr Zofia Oslislo
 2. Tytuł badania: Solidaryca – fenomen komunikacyjny i społeczny. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Tomasz Bierkowski
 3. Tytuł badania: Akcydensowy druk wypukły. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Sybilla Skałuba, ad. II st. Marian Słowicki
 4. Tytuł badania: Badanie porównawcze klasycznego i komputerowego warsztatu projektanta w zakresie projektowania produktu, kolorystyki i elementów graficznych na podstawie procesu ponownego opracowania i przygotowania do wdrożenia form ceramicznych fasonu „Katowice” Porcelany Śląskiej.
  Kierownik projektu: dr Anna Kmita
 5. Tytuł badania: Projekt koncepcji powstawania modeli mentalnych w odniesieniu używanych gestów w interfejsie dotykowym i bezdotykowym dla ludzi w wieku 55+.
  Kierownik projektu: prof. Wiesław Gdowicz
 6. Tytuł badania: Biblioteka materiałów dla projektowania systemów informacji wizualnej w przestrzeni publicznej. Ocena użyteczności materiałów i metod druku. Ocena czytelności drukowanych komunikatów wizualnych na wybranych materiałach.
  Kierownik projektu: dr Anna Kmita
 7. Tytuł badania: Zastosowanie druku 3D do animacji.
  Kierownik projektu: prof. Bogdan Król
 8. Tytuł badania: Ambulans reanimacyjny.
  Kierownik projektu: dr Andrzej sobaś

Młodzi Naukowcy WP:

 1. Tytuł badania: Self-publishing a grafika warsztatowa w kontekście książki, ze szczególnym uwzględnieniem książki dla dzieci.
  Kierownik projektu: mgr Karolina Kornek
 2. Tytuł badania: Wyznaczniki estetyczne i funkcjonalne porcelany użytkowej na podstawie zbiorów porcelany "Giesche" oraz "Kahla" na przestrzeni lat - studium porównawcze.
  Kierownik projektu: mgr Małgorzata Tatoj

2015

Potencjał Badawczy WP:

 1. Tytuł badania: Badanie specyfiki typografii środkowoeuropejskiej. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Małecka, dr Zofia Oslislo
 2. Tytuł badania: Optymalizacja paramerów edytorskich publikacji książkowych we współcześnie stosowanych nośnikach elektronicznych.Analiza możliwości zastosowania zasad składu publikacji realizowanej drukiem w czytnikach elektronicznych. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Bogna Otto-Węgrzyn
 3. Tytuł badania: Badanie porównawcze klasycznego i komputerowego warsztatu projektanta w zakresie projektowania produktu, kolorystyki i elementów graficznych na podstawie procesu ponownego opracowania i przygotowania do wdrożenia form ceramicznych fasonu „Katowice” Porcelany Śląskiej. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Anna Kmita
 4. Tytuł badania: Zastosowanie druku 3D do animacji. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: prof. Bogdan Król
 5. Tytuł badania: Ambulans reanimacyjny. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Andrzej Sobaś
 6. Tytuł badania: Akcydensowy druk wypukły. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Sybilla Skałuba, ad. II st. Marian Słowicki
 7. Tytuł badania: Solidaryca – fenomen komunikacyjny i społeczny. (kontynuacja)
  Kierownik projektu: dr Tomasz Bierkowski
 8. Tytuł badania: Zastosowanie aplikacji itSeez3D oraz Structure Sensor w procesie skanowania 3D obiektów oraz zastosowanie jej w produkcji animacji i gier komputerowych.
  Kierownik projektu: prof. Bogdan Król

Młodzi Naukowcy WP:

 1. Tytuł badania: Self-publishing a grafika warsztatowa w kontekście książki, ze szczególnym uwzględnieniem książki dla dzieci.
  Kierownik projektu: mgr Karolina Kornek
 2. Tytuł badania: Analiza funkcjonalności i ergonomii dziecięcych łóżek szpitalnych. Badania socjologiczne nt. potrzeb i oczekiwań ich użytkowników. Rekomendacje do poprawy jakości wybranych elementów wyposażenia sal szpitalnych przeznaczonych dla dzieci na podstawie danych zebranych w szpitalach pediatrycznych w Krakowie, Brzesku i Sosnowcu.
  Kierownik projektu: mgr Jadwiga Rataj

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi