ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Zakład Badań Wizualnych i Interakcji


Zakład Badań Wizualnych i Interakcji (skrót ZBWiI) zajmuje się badaniami percepcji oraz zachowań człowieka i prowadzi działalność dydaktyczną w tym zakresie.

Prace badawcze i rezultaty dydaktyczne są prezentowane na blogu Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji

Blog

Pole problemów wyznaczają:

a. Hierarchia czytelności elementów pola widzenia

Badania wizualne pozwalają na ścisłe określenie szeregu podstawowych własności wizualnych takich jak: czytelność, łatwość dostrzeżenia, zdolność właściwego informowania o zawartych w opakowaniach produktach, pozornych wymiarów opakowania, dystansu, z którego grafika może być dostrzeżona (odczytana). Określają obiektywne parametry postrzeganego obrazu: kolejność odczytywania cech badanego obrazu, stopień identyfikacji kształtu, szybkość identyfikacji czy odczytywanie sensu badanego tekstu. Dane z badań są podawane analizie statystycznej, a wnioski służą jako kryterium podejmowania decyzji projektowych.

b. Studia nad percepcją ruchu

Wybór testów wizualnych i ich przystosowanie do badania zmiennych elementów pola widzenia. Przystosowanie testów wizualnych pozwalających na ich wykonywanie na urządzeniach multimedialnych. Badania nad metodami rejestracji postrzegania ruchomych bodźców wizualnych.

c. Studia nad percepcją przestrzeni i barwy

Ustalenie możliwości stosowania testów wizualnych w kontekście zmiennych aspektów komunikacji wizualnej dotyczących przestrzeni ulicy. Zastosowanie testów do tworzenia zasad organizacji i porządkowania informacji wizualnej w odniesieniu do przestrzeni ulicy.

d. Interakcja.

Pole problemów obejmuje analizy struktury logicznej i informacyjnej portali WWW oraz przystosowaniu klasycznych testów wizualnych do badania stron WWW. Prowadzimy również badania użyteczności portali www oraz badania semantyczne dotyczące percepcji kształtu.

Pracownicy Zakładu prowadzą również badania interdyscyplinarne, takie jak projekt pt. „Opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem”, którego celem było ustalenie jaka jest rola gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji dwustronnej. Projekt był przedsięwzięciem wspólnym Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice z Laboratorium Eksploracji Przestrzeni 3D Zespołu Systemów Multimedialnych Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi